Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
KOWR BR 01 - dane dotyczące surowców wykorzystanych do wytworzenia biogazu rolniczego lub do wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego, wytworzonego biogazu rolniczego, energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna
 • Rejestr wytwórców biogazu rolniczego, rejestr wytwórców biopłynów
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne NIP
 • Rejestr wytwórców biogazu rolniczego, rejestr wytwórców biopłynów
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne REGON
 • Rejestr wytwórców biogazu rolniczego, rejestr wytwórców biopłynów
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne Numer ewidencyjny
 • Rejestr wytwórców biogazu rolniczego, rejestr wytwórców biopłynów
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
5 Dane identyfikacyjne Data wpisu do rejestru
 • Rejestr wytwórców biogazu rolniczego, rejestr wytwórców biopłynów
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • rok
6 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, )
 • Rejestr wytwórców biogazu rolniczego, rejestr wytwórców biopłynów
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • rok
7 Dane adresowe i terytorialne Adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej (składowe: Województwo, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, )
 • Rejestr wytwórców biogazu rolniczego, rejestr wytwórców biopłynów
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • rok
8 Rodzaj prowadzonej działalności Rodzaj prowadzonej działalności
 • Rejestr wytwórców biogazu rolniczego, rejestr wytwórców biopłynów
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
9 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Wydajność instalacji
 • Rejestr wytwórców biogazu rolniczego, rejestr wytwórców biopłynów
Rozwiń grupowanie
 • m3
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Ciepło i energia elektryczna Moc zainstalowana elektryczna
 • Rejestr wytwórców biogazu rolniczego, rejestr wytwórców biopłynów
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna
 • Rodzaj zbioru KOWR (biogaz rolniczy, biopłyny)
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
12 Bilanse paliw i energii Rodzaj surowców użytych do produkcji biogazu rolniczego / energii elektrycznej z biogazu rolniczego
 • Rodzaj zbioru KOWR (biogaz rolniczy)
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
13 Bilanse paliw i energii Surowce użyte do produkcji biogazu rolniczego / energii elektrycznej z biogazu rolniczego
 • Rodzaj zbioru KOWR (biogaz rolniczy)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Bilanse paliw i energii Biogaz rolniczy wytworzony
 • Rodzaj zbioru KOWR (biogaz rolniczy)
Rozwiń grupowanie
 • m3
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Bilanse paliw i energii Biogaz rolniczy wprowadzony do sieci dystrybucyjnej gazowej
 • Rodzaj zbioru KOWR (biogaz rolniczy)
Rozwiń grupowanie
 • m3
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Bilanse paliw i energii Biogaz rolniczy wykorzystany do wytworzenia energii elektrycznej
 • Rodzaj zbioru KOWR (biogaz rolniczy)
Rozwiń grupowanie
 • m3
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Ciepło i energia elektryczna Energia elektryczna wytworzona z biogazu rolniczego w mikroinstalacji
 • Rodzaj zbioru KOWR (biogaz rolniczy)
Rozwiń grupowanie
 • kWh
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Ciepło i energia elektryczna Energia elektryczna wytworzona z biogazu rolniczego w mikroinstalacji sprzedana sprzedawcy zobowiązanemu oraz wprowadzona do jego sieci dystrybucyjnej
 • Rodzaj zbioru KOWR (biogaz rolniczy)
Rozwiń grupowanie
 • kWh
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Ciepło i energia elektryczna Energia elektryczna wytworzona z biogazu rolniczego w układzie rozdzielonym lub kogeneracyjnym
 • Rodzaj zbioru KOWR (biogaz rolniczy)
Rozwiń grupowanie
 • kWh
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Bilanse paliw i energii Produkt uboczny powstały w wyniku wytworzenia biogazu rolniczego
 • Rodzaj zbioru KOWR (biogaz rolniczy)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Bilanse paliw i energii Rodzaj biomasy / ziaren zbóż pełnowartościowych wykorzystanych do wytworzenia biopłynów
 • Rodzaj zbioru KOWR (biopłyny)
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
22 Bilanse paliw i energii Biomasa / ziarna zbóż pełnowartościowych wykorzystane do wytworzenia biopłynów
 • Rodzaj zbioru KOWR (biopłyny)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Bilanse paliw i energii Rodzaj wytworzonych biopłynów
 • Rodzaj zbioru KOWR (biopłyny)
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
24 Bilanse paliw i energii Biopłyny wytworzone
 • Rodzaj zbioru KOWR (biopłyny)
Rozwiń grupowanie
 • m3
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Ciepło i energia elektryczna Energia elektryczna wytworzona z biopłynów
 • Rodzaj zbioru KOWR (biopłyny)
Rozwiń grupowanie
 • kWh
Zmienna ilościowa
 • rok