Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
G-10.5 - sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, ) Zmienna adresowa
 • rok
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Infrastruktura elektroenergetyczna SAIDI - nieplanowane
 • Ogółem, NN, WN, SN, nN
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • rok
5 Infrastruktura elektroenergetyczna Import - TTC
 • Kierunki wymiany międzynarodowej
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Infrastruktura elektroenergetyczna Długość linii elektroenergetycznych
 • Rodzaje napięć linii elektroenergetycznych
 • Rodzaje linii elektroenergetycznych
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
7 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wartość początkowa linii elektroenergetycznych
 • Rodzaje napięć linii elektroenergetycznych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
8 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wartość netto linii elektroenergetycznych
 • Rodzaje napięć linii elektroenergetycznych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
9 Infrastruktura elektroenergetyczna Liczba stacji elektroenergetycznych
 • Rodzaje napięć stacji elektroenergetycznych
 • Rodzaje stacji elektroenergetycznych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
10 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc stacji elektroenergetycznych
 • Rodzaje napięć stacji elektroenergetycznych
Rozwiń grupowanie
 • MVA
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
11 Infrastruktura elektroenergetyczna Stacje zdalnie sterowane
 • Rodzaje łączników/stacji
 • Stacje SN
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
12 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wartość początkowa stacji elektroenergetycznych
 • Rodzaje napięć stacji elektroenergetycznych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
13 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wartość netto stacji elektroenergetycznych
 • Rodzaje napięć stacji elektroenergetycznych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
14 Infrastruktura elektroenergetyczna Liczba transformatorów sieciowych OSP i OSD
 • Rodzaje napięć transformatorów sieciowych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
15 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc transformatorów sieciowych OSP i OSD
 • Rodzaje napięć transformatorów sieciowych
Rozwiń grupowanie
 • MVA
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
16 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wartość początkowa transformatorów sieciowych OSP i OSD
 • Rodzaje napięć transformatorów sieciowych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
17 Środki trwałe brutto Środki trwałe brutto
 • Rodzaj majątku trwałego (OSE)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Dane bilansowe Środki trwałe netto
 • Rodzaj majątku trwałego (OSE)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Nakłady inwestycyjne Nakłady na środki trwałe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Infrastruktura elektroenergetyczna Liczba linii (ciągów sieciowych) SN (1 kV do 30 kV)
 • Wskaźnik maksymalnego wykorzystania przepustowości linii
 • Ogółem, miasto, wieś
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Infrastruktura elektroenergetyczna Liczba linii (ciągów sieciowych) nN
 • Wskaźnik maksymalnego wykorzystania przepustowości linii
 • Ogółem, miasto, wieś
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Infrastruktura elektroenergetyczna Liczba ciągów sieciowych SN (1 kV do 30 kV)
 • Długość ciągu sieciowego SN (magistrala + odgałęzienia)
 • Ogółem, miasto, wieś
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
23 Infrastruktura elektroenergetyczna Długość linii napowietrznych nN
 • Przekroje przewodów linii napowietrznych nN
 • Ogółem, miasto, wieś
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
24 Infrastruktura elektroenergetyczna Długość linii napowietrznych SN (1 kV - 30 kV)
 • Przekroje przewodów linii napowietrznych SN
 • Ogółem, miasto, wieś
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
25 Infrastruktura elektroenergetyczna Długość linii napowietrznych 110 kV
 • Przekroje przewodów linii napowietrznych WN
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
26 Infrastruktura elektroenergetyczna Liczba wydłużeń terminu realizacji przyłączenia wytwórców do sieci
 • Miasto, wieś
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
27 Infrastruktura elektroenergetyczna Liczba wydłużeń terminu realizacji przyłączenia odbiorców do sieci
 • Miasto, wieś
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
28 Infrastruktura elektroenergetyczna Liczba odłączeń od sieci
 • Miasto, wieś
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
29 Infrastruktura elektroenergetyczna Liczba liczników zdalnego odczytu
 • Liczniki zdalnego odczytu i liczniki bilansujące
 • Ogółem, miasto, wieś
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
30 Infrastruktura elektroenergetyczna Łączniki zdalnie sterowane
 • Rodzaje łączników/stacji
 • Łączniki w liniach SN, nN
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
31 Infrastruktura elektroenergetyczna Liczba obwodów linii nN
 • Napięcia na końcach obwodów nN
 • Ogółem, miasto, wieś
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Infrastruktura elektroenergetyczna Liczba obwodów linii nN
 • Długość obwodów linii nN
 • Ogółem, miasto, wieś
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
33 Infrastruktura elektroenergetyczna Liczba uszkodzeń linii SN (1 kV do 30 kV)
 • Rodzaje sieci i transformatorów
 • Ogółem, miasto, wieś
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Infrastruktura elektroenergetyczna Liczba uszkodzeń linii nN
 • Rodzaje sieci
 • Ogółem, miasto, wieś
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
35 Infrastruktura elektroenergetyczna Średni czas przerwy w dostawie energii elektrycznej z powodu uszkodzeń linii SN (1 kV do 30 kV)
 • Rodzaje sieci i transformatorów
 • Ogółem, miasto, wieś
Rozwiń grupowanie
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Infrastruktura elektroenergetyczna Średni czas przerwy w dostawie energii elektrycznej z powodu uszkodzeń linii nN
 • Rodzaje sieci
 • Ogółem, miasto, wieś
Rozwiń grupowanie
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Infrastruktura elektroenergetyczna Wskaźnik uszkodzeń linii SN (1 kV do 30 kV)
 • Rodzaje sieci i transformatorów (wskaźnik)
 • Ogółem, miasto, wieś
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
38 Infrastruktura elektroenergetyczna Wskaźnik uszkodzeń linii nN
 • Rodzaje sieci (wskaźnik)
 • Ogółem, miasto, wieś
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
39 Infrastruktura elektroenergetyczna Liczba przepaleń bezpieczników w stacjach SN / nN
 • Ogółem, miasto, wieś
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
40 Infrastruktura elektroenergetyczna SAIDI - nieplanowane
 • min
Zmienna ilościowa
 • rok
41 Infrastruktura elektroenergetyczna SAIDI - nieplanowane z katastofalnymi
 • Ogółem, NN, WN, SN, nN
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • rok
42 Infrastruktura elektroenergetyczna SAIDI - nieplanowane z katastofalnymi
 • min
Zmienna ilościowa
 • rok
43 Infrastruktura elektroenergetyczna SAIFI - nieplanowane
 • Ogółem, NN, WN, SN, nN
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
44 Infrastruktura elektroenergetyczna SAIFI - nieplanowane
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
45 Infrastruktura elektroenergetyczna SAIDI - planowane
 • Ogółem, NN, WN, SN, nN
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • rok
46 Infrastruktura elektroenergetyczna SAIDI - planowane
 • min
Zmienna ilościowa
 • rok
47 Infrastruktura elektroenergetyczna SAIFI - nieplanowane z katasrofalnymi
 • Ogółem, NN, WN, SN, nN
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
48 Infrastruktura elektroenergetyczna SAIFI - nieplanowane z katasrofalnymi
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
49 Infrastruktura elektroenergetyczna SAIFI - planowane
 • Ogółem, NN, WN, SN, nN
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
50 Infrastruktura elektroenergetyczna SAIFI - planowane
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
51 Infrastruktura elektroenergetyczna MAIFI
 • Ogółem, NN, WN, SN, nN
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
52 Infrastruktura elektroenergetyczna MAIFI
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
53 Infrastruktura elektroenergetyczna Łączna liczba obsługiwanych odbiorców
 • Ogółem, NN, WN, SN, nN
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
54 Infrastruktura elektroenergetyczna Łączna liczba obsługiwanych odbiorców
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
55 Infrastruktura elektroenergetyczna ENS
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
56 Infrastruktura elektroenergetyczna AIT
 • min
Zmienna ilościowa
 • rok
57 Infrastruktura elektroenergetyczna ENS
 • Napięcie (ENS, AIT)
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
58 Infrastruktura elektroenergetyczna AIT
 • Napięcie (ENS, AIT)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • rok
59 Infrastruktura elektroenergetyczna Liczba uszkodzeń elementów sieci
 • Elementy sieci SN i nN
 • Napięcie, urządzenia, charakter miejscowości
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
60 Infrastruktura elektroenergetyczna Import - NTC
 • Kierunki wymiany międzynarodowej
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
61 Infrastruktura elektroenergetyczna Import - ATC
 • Kierunki wymiany międzynarodowej
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
62 Infrastruktura elektroenergetyczna Eksport - TTC
 • Kierunki wymiany międzynarodowej
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
63 Infrastruktura elektroenergetyczna Eksport - NTC
 • Kierunki wymiany międzynarodowej
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
64 Infrastruktura elektroenergetyczna Eksport - ATC
 • Kierunki wymiany międzynarodowej
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
65 Infrastruktura elektroenergetyczna Import - maksymalny stopień wykorzystania NTC
 • Kierunki wymiany międzynarodowej
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
66 Infrastruktura elektroenergetyczna Eksport - maksymalny stopień wykorzystania NTC
 • Kierunki wymiany międzynarodowej
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
67 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
68 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety