Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
G-10.6 - sprawozdanie o mocy i produkcji elektrowni wodnych, wiatrowych i innych instalacji odnawialnego źródła energii
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, ) Zmienna adresowa
 • rok
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne Nazwa rzeki Zmienna opisowa
 • rok
5 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej z wody przepompowanej
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Ciepło i energia elektryczna Zużycie energii elektrycznej na pompowanie wody
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
8 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
9 Ciepło i energia elektryczna Moc zainstalowana elektryczna
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc osiągalna elektryczna brutto
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Ciepło i energia elektryczna Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok