Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
URE SI PC 01 - dane dotyczące paliw ciekłych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa producenta Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Ulica, Miejscowość, Kod pocztowy, Województwo, ) Zmienna adresowa
  • kwartał
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne NIP Zmienna identyfikacyjna
5 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Paliwa ciekłe
  • Rodzaj
Rozwiń grupowanie
  • t
  • m3
Zmienna ilościowa
  • kwartał
6 Bilanse paliw i energii Rodzaj paliwa Zmienna opisowa
  • kwartał