Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
USC RSC 01 - dane dotyczące urodzenia oraz dziecka i rodziców
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Urodzenie i poród Punkty w skali Apgar
 • według żywotności
Rozwiń grupowanie
 • wg liczby punktów
Zmienna jakościowa
 • miesiąc
2 Urodzenie i poród Powód sporządzenia aktu urodzenia
 • według żywotności
Rozwiń grupowanie
 • wg rodzaju
Zmienna jakościowa
 • miesiąc
3 Dane adresowe i terytorialne Miejsce urodzenia dziecka (składowe: Miejscowość, )
 • według żywotności
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • miesiąc
4 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Wykształcenie ojca
 • według żywotności
Rozwiń grupowanie
 • wg ukończonego poziomu
Zmienna jakościowa
 • miesiąc
5 Charakterystyka gospodarstw domowych Okres przebywania w Polsce ojca dziecka
 • według żywotności
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • miesiąc
6 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo ojca
 • według żywotności
Rozwiń grupowanie
 • według krajów
Zmienna jakościowa
 • miesiąc
7 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo matki
 • według żywotności
Rozwiń grupowanie
 • według krajów
Zmienna jakościowa
 • miesiąc
8 Dane adresowe i terytorialne Miejsce stałego zamieszkania matki dziecka (składowe: Kraj, Gmina, Miejscowość, )
 • według żywotności
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • miesiąc
9 Charakterystyka gospodarstw domowych Okres przebywania w Polsce matki dziecka
 • według żywotności
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • miesiąc
10 Dane adresowe i terytorialne Miejsce urodzenia ojca (składowe: Miejscowość, )
 • według żywotności
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • miesiąc
11 Urodzenie i poród Moment zgonu dziecka
 • według momentu zgonu
Rozwiń grupowanie
 • według żywotności
Zmienna jakościowa
 • miesiąc
12 Urodzenie i poród Data sporządzenia aktu urodzenia
 • według żywotności
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • miesiąc
13 Dane adresowe i terytorialne Miejsce urodzenia matki (składowe: Miejscowość, )
 • według żywotności
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • miesiąc
14 Dane adresowe i terytorialne Miejsce stałego zamieszkania ojca dziecka (składowe: Kraj, Gmina, Miejscowość, )
 • według żywotności
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • miesiąc
15 Dane identyfikacyjne Oznaczenie aktu urodzenia
 • według żywotności
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
16 Małżeństwa Oznaczenie aktu małżeństwa
 • według żywotności
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
17 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Wykształcenie matki
 • według żywotności
Rozwiń grupowanie
 • wg ukończonego poziomu
Zmienna jakościowa
 • miesiąc
18 Urodzenie i poród Żywotność poprzedniego urodzenia
 • według żywotności
Rozwiń grupowanie
 • Było to urodzenie:
Zmienna jakościowa
 • miesiąc
19 Urodzenie i poród Data poprzedniego porodu
 • według żywotności
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • miesiąc
20 Urodzenie i poród Kolejność urodzenia dziecka
 • według żywotności
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
21 Urodzenie i poród Kolejność żywo urodzonego dziecka
 • według żywotności
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
22 Urodzenie i poród Miejsce porodu
 • według żywotności
Rozwiń grupowanie
 • Miejsce porodu:
Zmienna jakościowa
 • miesiąc
23 Urodzenie i poród Wielorakość porodu
 • według żywotności
Rozwiń grupowanie
 • Poród był:
Zmienna jakościowa
 • miesiąc
24 Urodzenie i poród Okres trwania ciąży
 • według żywotności
Rozwiń grupowanie
 • tydz.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
25 Dane identyfikacyjne PESEL ojca
 • według żywotności
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
26 Dane identyfikacyjne PESEL matki
 • według żywotności
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
27 Urodzenie i poród Długość ciała dziecka przy urodzeniu
 • według żywotności
Rozwiń grupowanie
 • cm
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
28 Urodzenie i poród Ciężar ciała dziecka przy urodzeniu
 • według żywotności
Rozwiń grupowanie
 • g
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
29 Cechy demograficzne osób Płeć
 • według żywotności
Rozwiń grupowanie
 • Płeć
Zmienna jakościowa
 • miesiąc
30 Cechy demograficzne osób Data urodzenia ojca dziecka
 • według żywotności
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • miesiąc
31 Cechy demograficzne osób Data urodzenia matki dziecka
 • według żywotności
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • miesiąc
32 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo noworodka
 • według żywotności
Rozwiń grupowanie
 • według krajów
Zmienna jakościowa
 • miesiąc
33 Cechy demograficzne osób Data urodzenia dziecka
 • według żywotności
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • miesiąc
34 Zgony Przyczyna zgonu Zmienna jakościowa
 • miesiąc