Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
USC RSC 02 - dane dotyczące małżeństwa oraz cech osób zawierających związek małżeński
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Małżeństwa Oznaczenie aktu małżeństwa Zmienna identyfikacyjna
2 Małżeństwa Powód sporządzenia aktu małżeństwa Zmienna jakościowa
 • miesiąc
3 Małżeństwa Data sporządzenia aktu małżeństwa Zmienna określająca czas
 • miesiąc
4 Małżeństwa Data zawarcia związku małżeńskiego Zmienna określająca czas
 • miesiąc
5 Dane adresowe i terytorialne Kraj miejsca zdarzenia Zmienna jakościowa
 • miesiąc
6 Dane adresowe i terytorialne Miejsce urodzenia (składowe: Miejscowość, )
 • według płci
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • miesiąc
7 Migracje Okres przebywania w Polsce
 • według płci
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • miesiąc
8 Dane adresowe i terytorialne Miejsce zamieszkania przed zawarciem małżeństwa (składowe: Kraj, Gmina, Miejscowość, )
 • według płci
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • miesiąc
9 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Wykształcenie
 • według płci
Rozwiń grupowanie
 • Wykształcenie
Zmienna jakościowa
 • miesiąc
10 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo
 • według płci
Rozwiń grupowanie
 • Obywatelstwo
Zmienna jakościowa
 • miesiąc
11 Małżeństwa Forma zawarcia związku małżeńskiego Zmienna jakościowa
 • miesiąc
12 Dane identyfikacyjne PESEL
 • według płci
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
13 Cechy demograficzne osób Data urodzenia osoby zawierającej związek małżeński
 • według płci
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • miesiąc