Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
USC RSC 03 - dane dotyczące cech osoby zmarłej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Urodzenie i poród Punkty w skali Apgar Zmienna jakościowa
 • miesiąc
2 Dane adresowe i terytorialne Kraj miejsca zdarzenia Zmienna jakościowa
 • miesiąc
3 Zgony Powód sporządzenia aktu zgonu Zmienna jakościowa
 • miesiąc
4 Zgony Data sporządzenia aktu zgonu Zmienna określająca czas
 • miesiąc
5 Urodzenie i poród Kolejność urodzenia dziecka
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
6 Urodzenie i poród Wielorakość porodu Zmienna jakościowa
 • miesiąc
7 Urodzenie i poród Okres trwania ciąży
 • tydz.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
8 Dane identyfikacyjne Oznaczenie aktu zgonu Zmienna identyfikacyjna
9 Zgony Przyczyna zgonu Zmienna jakościowa
 • miesiąc
10 Zgony Data zgonu Zmienna określająca czas
 • miesiąc
11 Urodzenie i poród Długość ciała dziecka przy urodzeniu
 • cm
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
12 Urodzenie i poród Ciężar ciała dziecka przy urodzeniu
 • g
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
13 Małżeństwa Rok zawarcia związku małżeńskiego rodziców zmarłego dziecka Zmienna określająca czas
 • miesiąc
14 Zgony Uwzględnienie wyników sekcji zwłok w opisie przyczyny zgonu Zmienna jakościowa
 • miesiąc
15 Zgony Przeprowadzenie sekcji zwłok lub innego badania post mortem Zmienna jakościowa
 • miesiąc
16 Zgony Osoba stwierdzająca przyczynę zgonu Zmienna opisowa
 • miesiąc
17 Zgony Zgon z powodu choroby zakaźnej Zmienna jakościowa
 • miesiąc
18 Dane identyfikacyjne PESEL wdowy / wdowca Zmienna identyfikacyjna
19 Cechy demograficzne osób Data urodzenia matki dziecka Zmienna określająca czas
 • miesiąc
20 Migracje Okres przebywania w Polsce Zmienna określająca czas
 • miesiąc
21 Dane adresowe i terytorialne Miejsce zamieszkania osoby zmarłej (składowe: Kraj, Gmina, Miejscowość, ) Zmienna adresowa
 • miesiąc
22 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Wykształcenie Zmienna jakościowa
 • miesiąc
23 Cechy demograficzne osób Stan cywilny Zmienna jakościowa
 • miesiąc
24 Zgony Miejsce zgonu Zmienna jakościowa
 • miesiąc
25 Zgony Miejsce zgonu (składowe: Miejscowość, ) Zmienna adresowa
 • miesiąc
26 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
27 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna jakościowa
 • miesiąc
28 Dane adresowe i terytorialne Miejsce urodzenia (składowe: Miejscowość, ) Zmienna adresowa
 • miesiąc
29 Zgony Rodzaj karty zgonu Zmienna jakościowa
 • miesiąc
30 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • miesiąc
31 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
 • miesiąc