Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
GAZ-2 - sprawozdanie o obrocie gazem ziemnym z odmetanowania kopalń
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, ) Zmienna adresowa
 • od początku roku do końca miesiąca
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Średnioważone ciepło spalania gazu z odmetanowania kopalń
 • Obrót gazem ziemnym z odmetanowania kopalń
Rozwiń grupowanie
 • MJ / m3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
7 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Obrót gazem ziemnym z odmetanowania kopalń
 • Obrót gazem ziemnym z odmetanowania kopalń
Rozwiń grupowanie
 • tys. m3
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca