Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MZ PRM_SWD PRM 01 - ewidencja szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego; dane dotyczące zespołów ratownictwa medycznego pozyskane z Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Numer księgi rejestrowej Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Adres e-mail, Numer telefonu, Kod pocztowy, Numer lokalu, Numer budynku, Ulica, Miejscowość, Powiat, ) Zmienna adresowa
  • 31 sierpnia
3 Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna Nazwa dysponenta jednostki Zmienna identyfikacyjna
4 Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna Miejsce stacjonowania (składowe: Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Miejscowość, Kod pocztowy, ) Zmienna adresowa
  • 31 sierpnia
5 Dane identyfikacyjne Nazwa podmiotu leczniczego w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Zmienna identyfikacyjna
6 Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna Jednostki działające w systemie ratownictwa medycznego
  • Rodzaje jednostek systemu ratownictwa medycznego
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
7 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
8 Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna Czas pozostawania w gotowości zespołów ratownictwa medycznego
  • Data w układzie: dzień, miesiąc, rok
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
  • rok