Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 07 - dane dotyczące struktury emerytów i rencistów pobierających świadczenia wypłacane przez ZUS
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe Struktura emerytów i rencistów
  • PLN
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia
  • 31 marca
  • kwiecień