Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
ZUS KSI-CRPS 03 - dane dotyczące liczby dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowujących do/z ubezpieczenia emerytalnego i rentowych oraz liczba ubezpieczonych zgłoszonych/wyrejestrowanych z kodem tytułu ubezpieczenia pracowników i prowadzących pozarolniczą działalność
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • kwartał
2 Pracujący, w tym zatrudnieni Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą wraz z osobami współpracującymi
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • kwartał
3 Ubezpieczeni i płatnicy składek Osoby ubezpieczone, które zostały zgłoszone do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych więcej niż przez jednego płatnika
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • kwartał