Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
ZUS KSI-CRPS 01 - dane dotyczące płatników składek
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwisko Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Drugie imię Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne Imię Zmienna identyfikacyjna
4 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Kod kraju, Zagraniczny kod pocztowy, Miejscowość, Gmina, Powiat, Województwo, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, ) Zmienna adresowa
  • miesiąc
5 Dane identyfikacyjne Numer oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych płatnika składek Zmienna identyfikacyjna
6 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
  • miesiąc
7 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna Zmienna identyfikacyjna
8 Dane identyfikacyjne Nazwa skrócona płatnika Zmienna identyfikacyjna
9 Ubezpieczeni i płatnicy składek Nazwa organu wydającego uprawnienie do prowadzenia pozarolniczej działalności Zmienna identyfikacyjna
10 Ubezpieczeni i płatnicy składek Numer uprawnienia do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej Zmienna identyfikacyjna
11 Ubezpieczeni i płatnicy składek Kod rodzaju uprawnienia do prowadzenia pozarolniczej działalności Zmienna jakościowa
  • miesiąc
12 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna identyfikacyjna
13 Ubezpieczeni i płatnicy składek Osoby objęte ubezpieczeniem, za które płatnik rozliczył składki należne na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • miesiąc
14 Ubezpieczeni i płatnicy składek Data powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie Zmienna określająca czas
  • miesiąc
15 Dane adresowe i terytorialne Adres prowadzenia działalności gospodarczej (składowe: Kod pocztowy, Miejscowość, Gmina, Ulica, Numer lokalu, Numer budynku, Województwo, Powiat, Kod kraju, Zagraniczny kod pocztowy, ) Zmienna adresowa
  • miesiąc
16 Dane adresowe i terytorialne Adres do korespondencji (składowe: Kod kraju, Zagraniczny kod pocztowy, Miejscowość, Gmina, Powiat, Województwo, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, ) Zmienna adresowa
  • miesiąc
17 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Kod pocztowy, Miejscowość, Gmina, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Województwo, Powiat, Kod kraju, Zagraniczny kod pocztowy, ) Zmienna adresowa
  • miesiąc
18 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
19 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
20 Dane identyfikacyjne NIP Zmienna identyfikacyjna
21 Ubezpieczeni i płatnicy składek Kod numeru deklaracji / rodzaj płatnika Zmienna identyfikacyjna