Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
ZUS KSI-CRPS 02 - dane dotyczące wyrejestrowanych płatników składek
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Kod pocztowy, Numer lokalu, Kraj, ) Zmienna adresowa
  • dzień zdarzenia
3 Dane identyfikacyjne Nazwa skrócona Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
5 Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko Zmienna identyfikacyjna
6 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
7 Ubezpieczeni i płatnicy składek Data wyrejestrowania płatnika składek na ubezpieczenie Zmienna określająca czas
  • od 1 lipca roku poprzedzającego rok badania do 30 czerwca
8 Ubezpieczeni i płatnicy składek Kod przyczyny wyrejestrowania płatnika Zmienna jakościowa
  • od 1 lipca roku poprzedzającego rok badania do 30 czerwca