Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MSWiA SI 01 - dane dotyczące systemu zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych podległych MSWiA
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ubezpieczenia społeczne w tym dotyczące rolników Osoby objęte systemem emerytalno-rentowym (czynne zawodowo)
  • Płeć
  • Miesięczne wynagrodzenie
  • Staż pracy
Rozwiń grupowanie
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Ubezpieczenia społeczne w tym dotyczące rolników Osoby, które w danym roku weszły do systemu emerytalno–rentowego
  • Płeć
  • Miesięczne wynagrodzenie
Rozwiń grupowanie
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • rok