Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
IUNiG SI 01 - dane dotyczące bilansów azotu i fosforu brutto
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Bilanse substancji odżywczych Bilans azotu brutto
  • kg / ha UR
Zmienna ilościowa
  • cztery lata poprzedzające rok badania
2 Bilanse substancji odżywczych Bilans fosforu brutto
  • kg / ha UR
Zmienna ilościowa
  • cztery lata poprzedzające rok badania