Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
UPRP SI 02 - dane dotyczące wynalazków i patentów
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Własność intelektualna Wynalazki zgłoszone do UPRP przez podmioty krajowe
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • dwa lata poprzedzające rok badania
2 Własność intelektualna Wynalazki zgłoszone do UPRP przez podmioty zagraniczne
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • dwa lata poprzedzające rok badania
3 Własność intelektualna Patenty udzielone przez UPRP podmiotom krajowym
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • dwa lata poprzedzające rok badania
4 Własność intelektualna Patenty udzielone przez UPRP podmiotom krajowym z zakresu technologii ochrony środowiska
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • dwa lata poprzedzające rok badania
5 Własność intelektualna Patenty udzielone przez UPRP podmiotom zagranicznym
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • dwa lata poprzedzające rok badania
6 Własność intelektualna Wynalazki zgłoszone do UPRP przez podmioty zagraniczne z zakresu technologii ochrony środowiska
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • dwa lata poprzedzające rok badania
7 Własność intelektualna Patenty udzielone przez UPRP podmiotom zagranicznym z zakresu technologii ochrony środowiska
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • dwa lata poprzedzające rok badania
8 Własność intelektualna Wynalazki zgłoszone do UPRP przez podmioty krajowe z zakresu technologii ochrony środowiska
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • dwa lata poprzedzające rok badania