Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MŚ SI 01 - dane dotyczące zielonych technologii
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zielone technologie Laureaci Akceleratora Zielonych Technologii
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • rok poprzedzający rok badania
2 Zielone technologie Uczestnicy Akceleratora Zielonych Technologii
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • rok poprzedzający rok badania