Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
PGRP SI 01 - zakres wielkości udziałów Skarbu Państwa w spółkach
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych – analiza Udziały Skarbu Państwa w spółkach
  • %
Zmienna ilościowa
  • rok