Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
ZU SI 01 - dane dotyczące cen usług ubezpieczeniowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ceny detaliczne Cena detaliczna
  • województwa
  • Informacje o usługach przekazywane przez zakłady ubezpieczeń
Rozwiń grupowanie
  • PLN
Zmienna ilościowa
  • miesiąc