Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
PPP E-6 - badanie cen artykułów konsumpcyjnych „Meble i zdrowie”
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
Brak danych do wyświetlenia