Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
KNF SIUKNF 04 - dane z zakresu sprawozdawczości finansowej Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność Kasy Krajowej SKOK Rachunek przepływów pieniężnych Kasy Krajowej SKOK
  • PLN
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Działalność Kasy Krajowej SKOK Rachunek zysków i strat Kasy Krajowej SKOK
  • PLN
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Działalność Kasy Krajowej SKOK Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Kasy Krajowej SKOK
  • PLN
Zmienna ilościowa
  • rok