Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MF BD-CIT 04 - dane w zakresie informacji podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – CIT-ST
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Nazwa kraju, Nazwa województwa, Nazwa powiatu, Nazwa gminy, Nazwa ulicy, Numer lokalu, Numer budynku, Nazwa miejscowości, Kod pocztowy, Nazwa miejscowości poczty, ) Zmienna adresowa
  • miesiąc
2 Dane adresowe i terytorialne Adres oddziału terenowego (składowe: Nazwa województwa, Nazwa powiatu, Nazwa gminy, Kod TERYT gminy, ) Zmienna adresowa
  • miesiąc
3 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
5 Dane identyfikacyjne NIP podatnika Zmienna identyfikacyjna
6 Dane identyfikacyjne NIP oddziału Zmienna identyfikacyjna
7 Dane identyfikacyjne Regon oddziału Zmienna identyfikacyjna
8 Dane identyfikacyjne Nazwa oddziału / zakładu Zmienna identyfikacyjna
9 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni w oddziale / zakładzie
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • miesiąc
10 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • miesiąc
11 Cechy organizacyjno-prawne Okres za jaki sporządzono informację CIT-ST Zmienna określająca czas
  • miesiąc
12 Cechy organizacyjno-prawne Cel złożenia informacji CIT-ST Zmienna jakościowa
  • miesiąc
13 Cechy organizacyjno-prawne Sposób złożenia informacji CIT-ST Zmienna jakościowa
  • miesiąc