Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
H-01/k - kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Przychody przedsiębiorstw handlowych Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w handlu (bez VAT)
 • Miesiąc
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • kwartał
2 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Informacje o sprawozdawcy e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • kwartał
7 Informacje o sprawozdawcy e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • kwartał
8 Rodzaj prowadzonej działalności Przeważający rodzaj prowadzonej działalności Zmienna identyfikacyjna
9 Dane identyfikacyjne Czy za Państwa firmę wypełnia sprawozdanie biuro rachunkowe? Zmienna jakościowa
 • kwartał
10 Dane identyfikacyjne REGON biura rachunkowego Zmienna identyfikacyjna
11 Cechy organizacyjno-prawne Opis rodzaju aktualnie prowadzonej działalności Zmienna opisowa
 • kwartał
12 Cechy organizacyjno-prawne Jeżeli nie prowadzili Państwo działalności, prosimy zaznaczyć przyczynę. Zmienna jakościowa
 • kwartał
13 Przychody przedsiębiorstw handlowych Czy w minionym kwartale prowadzili Państwo działalność gospodarczą w zakresie: handlu detalicznego towarów, sprzedaży lub naprawy pojazdów mechanicznych? Zmienna jakościowa
 • kwartał
14 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Uwagi respondenta Zmienna opisowa
 • kwartał
15 Cechy organizacyjno-prawne Opis działalności sezonowej Zmienna opisowa
 • kwartał