Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MF JPK_VAT 01 - dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami VAT (dane według JPK_VAT)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • stan na koniec okresu referencyjnego
2 Dane adresowe i terytorialne Adres kontrahenta Zmienna opisowa
 • dzień zdarzenia
3 Dane adresowe i terytorialne Adres dostawcy Zmienna opisowa
 • stan na koniec okresu referencyjnego
4 Dane identyfikacyjne NIP podatnika Zmienna identyfikacyjna
5 Dane identyfikacyjne Numer identyfikacyjny (NIP) kontrahenta Zmienna identyfikacyjna
6 Dane identyfikacyjne Numer identyfikacyjny (NIP) dostawcy Zmienna identyfikacyjna
7 Dane identyfikacyjne Nazwa podatnika Zmienna identyfikacyjna
8 Dane identyfikacyjne Nazwa kontrahenta Zmienna identyfikacyjna
9 Dane identyfikacyjne Nazwa dostawcy Zmienna identyfikacyjna
10 Dane identyfikacyjne Liczba porządkowa sprzedaży Zmienna identyfikacyjna
11 Dane identyfikacyjne Liczba porządkowa zakupu Zmienna identyfikacyjna
12 Dane identyfikacyjne Numer dowodu sprzedaży (nr faktury) Zmienna identyfikacyjna
13 Dane identyfikacyjne Numer dowodu zakupu (nr faktury) Zmienna identyfikacyjna
14 Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy Cel złożenia formularza JPK_VAT Zmienna jakościowa
 • miesiąc
15 Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy Data wystawienia dowodu sprzedaży Zmienna określająca czas
 • miesiąc
16 Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy Data sprzedaży Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
17 Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy Data wystawienia dowodu zakupu Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
18 Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy Data wpływu dowodu zakupu Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
19 Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy Data wytworzenia formularza JPK_VAT Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
20 Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy Data początkowa miesiąca, którego dotyczy JPK VAT Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
21 Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy Data końcowa miesiąca, którego dotyczy JPK VAT Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
22 Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy Rozliczenie naliczonego podatku VAT
 • Ewidencja sprzedaży i zakupów dla podatku VAT- podatek naliczony
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
23 Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy Rozliczenie należnego podatku VAT
 • Ewidencja sprzedaży i zakupów dla podatku VAT
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • miesiąc