Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
B-05 - sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym budowy nowych budynków mieszkalnych
 • PKOB
 • Formy budownictwa
 • Gminy
 • Podstawy prawne wydania pozwolenia i zgłoszenia z projektem budowlanym
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
2 Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym Mieszkania w nowych budynkach mieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym
 • PKOB
 • Formy budownictwa
 • Gminy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
3 Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym Nowe budynki mieszkalne, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym
 • PKOB
 • Formy budownictwa
 • Gminy
 • Podstawy prawne wydania pozwolenia i zgłoszenia z projektem budowlanym
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
4 Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym Powierzchnia użytkowa mieszkań w nowych budynkach mieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym
 • PKOB
 • Formy budownictwa
 • Gminy
Rozwiń grupowanie
 • m2
Zmienna ilościowa
 • kwartał
5 Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym Pozwolenia wydane na budowę mieszkań w istniejących budynkach mieszkalnych i w budynkach niemieszkalnych oraz w nowych budynkach zbiorowego zamieszkania i nowych budynkach niemieszkalnych
 • Rodzaje budownictwa
 • Formy budownictwa
 • Gminy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
6 Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym Mieszkania w istniejących budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oraz w nowych budynkach zbiorowego zamieszkania i nowych budynkach niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym
 • Rodzaje budownictwa
 • Formy budownictwa
 • Gminy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
7 Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym budowy nowych budynków zbiorowego zamieszkania oraz nowych budynków niemieszkalnych i obiektów inżynierii lądowej i wodnej
 • Gminy
 • PKOB
 • Podstawy prawne wydania pozwolenia i zgłoszenia z projektem budowlanym
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
8 Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym Powierzchnia użytkowa mieszkań w istniejących budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oraz w nowych budynkach zbiorowego zamieszkania i nowych budynkach niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym
 • Rodzaje budownictwa
 • Formy budownictwa
 • Gminy
Rozwiń grupowanie
 • m2
Zmienna ilościowa
 • kwartał
9 Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym Nowe budynki zbiorowego zamieszkania oraz nowe budynki niemieszkalne, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym
 • PKOB
 • Gminy
 • Podstawy prawne wydania pozwolenia i zgłoszenia z projektem budowlanym
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
10 Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym Powierzchnia użytkowa nowych budynków zbiorowego zamieszkania oraz nowych budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia
 • PKOB
 • Gminy
Rozwiń grupowanie
 • m2
Zmienna ilościowa
 • kwartał
11 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
12 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
13 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety