Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MF ANPRS PL 01 - dane o ruchu pojazdów na granicach Polski
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ruch graniczny Data ruchu granicznego Zmienna określająca czas
  • kwartał
2 Ruch graniczny Kierunek ruchu granicznego Zmienna jakościowa
  • kwartał
3 Ruch graniczny Pojazd przekraczający granicę
  • Kierunek ruchu granicznego
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • kwartał
4 Ruch graniczny Pojazd przekraczający granicę Zmienna jakościowa
  • kwartał