Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
URE SI NCW 01 - dane o realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres jednostki (składowe: Kod pocztowy, Miejscowość, Ulica, Nazwa województwa, ) Zmienna adresowa
 • rok
3 Dane identyfikacyjne NIP Zmienna identyfikacyjna
4 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Paliwa ciekłe
 • Rodzaj paliw ciekłych
 • Paliwa ciekłe i biopaliwa ciekłe (dz. 1)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Biopaliwa ciekłe
 • Rodzaj biopaliw ciekłych
 • Paliwa ciekłe i biopaliwa ciekłe (dz. 1)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Bilanse paliw i energii Zawartość biokomponentów
 • Rodzaj paliw ciekłych
 • Paliwa ciekłe i biopaliwa ciekłe (dz. 1)
 • Rodzaje biokomponentów
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Bilanse paliw i energii Zawartość biokomponentów
 • Rodzaj biopaliw ciekłych
 • Rodzaje biokomponentów
 • Paliwa ciekłe i biopaliwa ciekłe (dz. 1)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Bilanse paliw i energii Rodzaj biokomponentu
 • Parametr 1 dla dz. 2
 • Parametr 2 dla dz. 2
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
9 Bilanse paliw i energii Wytworzone z roślin wysokoskrobiowych, roślin cukrowych i oleistych oraz roślin uprawianych do celów energetycznych na użytkach rolnych jako uprawy główne [Tak / Nie]
 • Parametr 1 dla dz. 2
 • Parametr 2 dla dz. 2
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Bilanse paliw i energii Biokomponenty
 • Rodzaje biokomponentów
 • Rodzaj transportu
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Paliwa ciekłe
 • Biopaliwa ciekłe i inne paliwa odnawialne
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Bilanse paliw i energii Biokomponenty
 • Parametr 1 dla dz. 3
 • Parametr 2 dla dz. 3
Rozwiń grupowanie
 • t
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Bilanse paliw i energii Narodowy Cel Wskaźnikowy
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Paliwa ciekłe
 • Rodzaj obowiązku (dz. 1)
 • Rodzaj paliw ciekłych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • kwartał
15 Bilanse paliw i energii Zawartość biokomponentów
 • Rodzaj paliw ciekłych
 • Rodzaj obowiązku (dz. 1)
 • Paliwa ciekłe i biopaliwa ciekłe (kw)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • kwartał
16 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Paliwa ciekłe
 • Rodzaj paliw ciekłych
 • Rodzaj obowiązku (dz. 2)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • kwartał
17 Bilanse paliw i energii Zawartość biokomponentów
 • Rodzaj paliw ciekłych
 • Rodzaj obowiązku (dz. 2)
 • Paliwa ciekłe i biopaliwa ciekłe (kw)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • kwartał
18 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Biopaliwa ciekłe
 • Rodzaj biopaliw ciekłych (dz. 3)
 • Rodzaj obowiązku (dz. 3)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • kwartał
19 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Biopaliwa ciekłe
 • Rodzaj samoistnych paliw (dz. 3)
 • Rodzaj obowiązku (dz. 3)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • kwartał
20 Bilanse paliw i energii Zawartość biokomponentów
 • Rodzaj biopaliw ciekłych (dz. 3)
 • Rodzaj obowiązku (dz. 3)
 • Paliwa ciekłe i biopaliwa ciekłe (dz. 3)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • kwartał
21 Bilanse paliw i energii Rodzaj paliwa Zmienna opisowa
 • kwartał
22 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Paliwa ciekłe
 • Inne paliwo oze (dz. 4)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • kwartał