Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
ARiMR IRZ 05 - dane dotyczące zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce i kozy, produkcji zwierzęcej oraz dane dotyczące posiadacza zwierząt
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Miejscowość poczty, Kod pocztowy, Numer lokalu, Numer budynku, Ulica, Miejscowość, Gmina, Powiat, Województwo, ) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
3 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
5 Pogłowie zwierząt gospodarskich (bez świń) Bydło
 • Pogłowie bydła
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • okres referencyjny zbioru
6 Pogłowie zwierząt gospodarskich (bez świń) Owce
 • Pogłowie owiec
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • okres referencyjny zbioru
7 Pogłowie zwierząt gospodarskich (bez świń) Kozy
 • Pogłowie kóz
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • okres referencyjny zbioru
8 Produkcja żywca wołowego Urodzenia cieląt
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • okres referencyjny zbioru
9 Produkcja żywca baraniego Urodzenia jagniąt
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • okres referencyjny zbioru
10 Produkcja żywca koziego Urodzenia koźląt
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • okres referencyjny zbioru
11 Ubój zwierząt Całkowity ubój zwierząt
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
12 Produkcja żywca wołowego Ubój bydła w gospodarstwie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • okres referencyjny zbioru
13 Produkcja żywca baraniego Ubój owiec w gospodarstwie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • okres referencyjny zbioru
14 Produkcja żywca koziego Ubój kóz w gospodarstwie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • okres referencyjny zbioru
15 Produkcja żywca wołowego Padnięcia bydła
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • okres referencyjny zbioru
16 Produkcja żywca baraniego Padnięcia owiec
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • okres referencyjny zbioru
17 Produkcja żywca koziego Padnięcia kóz
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • okres referencyjny zbioru