Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
ARiMR IRZ 06 - dane dotyczące zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku świnie, produkcji zwierzęcej oraz dane dotyczące posiadacza zwierząt
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Miejscowość poczty, Kod pocztowy, Numer lokalu, Numer budynku, Ulica, Miejscowość, Gmina, Powiat, Województwo, ) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
3 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
5 Pogłowie świń Świnie - Trzoda chlewna
 • pogłowie świń
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • okres referencyjny zbioru
6 Produkcja żywca wieprzowego Urodzenia prosiąt
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • okres referencyjny zbioru
7 Produkcja żywca wieprzowego Ubój świń w gospodarstwie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • okres referencyjny zbioru
8 Ubój zwierząt Całkowity ubój zwierząt
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
9 Produkcja żywca wieprzowego Padnięcia świń
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • okres referencyjny zbioru