Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MF BD-PIT 12 - dane o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych korzystających z preferencyjnego opodatkowania 5% stawką podatku dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność badawcza i rozwojowa Łączna kwota dochodu podlegająca opodatkowaniu preferencyjną stawką 5%
Zmienna ilościowa
  • rok