Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
B-06 - meldunek o budownictwie mieszkaniowym
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Efekty budownictwa Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytkowania
 • Formy budownictwa
 • Powiat
Rozwiń grupowanie
 • m2
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
2 Efekty budownictwa Mieszkania, których budowę rozpoczęto
 • Formy budownictwa
 • Powiat
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
3 Efekty budownictwa Mieszkania oddane do użytkowania
 • Formy budownictwa
 • Powiat
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
4 Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowanym
 • Powiat
 • Formy budownictwa
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
7 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna