Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
KT-1 - sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa obiektu Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość poczty, Kod pocztowy, Numer lokalu, Numer budynku, Ulica, Miejscowość, Gmina, Powiat, Województwo, ) Zmienna adresowa
 • miesiąc
3 Turystyczna baza noclegowa Czy obiekt świadczy usługi hotelowe ? tzn. przynajmniej codzienne słanie łóżek, sprzątanie pokoi i mycie urządzeń sanitarnych (nie dotyczy hoteli, moteli, pensjonatów, innych obiektów hotelowych, kempingów, pól biwakowych) Zmienna jakościowa
 • 31 lipca
4 Turystyczna baza noclegowa Kategoria turystycznego obiektu noclegowego Zmienna jakościowa
 • miesiąc
5 Turystyczna baza noclegowa Placówki gastronomiczne w turystycznych obiektach noclegowych
 • Placówki gastronomiczne
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 lipca
6 Turystyczna baza noclegowa Pokoje w turystycznych obiektach noclegowych
 • Pokoje w turystycznych obiektach noclegowych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 lipca
7 Turystyczna baza noclegowa Liczba dni działalności obiektu
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
8 Turystyczna baza noclegowa Nominalna liczba miejsc noclegowych
 • msc.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
9 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
10 Turystyczna baza noclegowa Turystyczny obiekt noclegowy Zmienna jakościowa
 • miesiąc
11 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
12 Turystyczna baza noclegowa Nominalna liczba pokoi
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
13 Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych Liczba osób korzystających z noclegów - ogółem
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
14 Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych Liczba turystów zagranicznych korzystających z noclegów według krajów stałego zamieszkania
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
15 Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych Liczba udzielonych noclegów (osobonocy) - ogółem
 • osobonoc
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
16 Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych Liczba noclegów (osobonocy) udzielonych turystom zagranicznym według krajów stałego zamieszkania
 • osobonoc
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
17 Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych Liczba wynajętych pokoi - ogółem
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
18 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie KT-1
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
19 Turystyczna baza noclegowa Jeśli obiekt nie jest całoroczny, zaznaczyć miesiące działania obiektu w ciągu roku Zmienna jakościowa
 • miesiąc
20 Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych Wynajęte pokoje turystom zagranicznym
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
21 Turystyczna baza noclegowa Czy obiekt jest całoroczny Zmienna jakościowa
 • miesiąc
22 Turystyczna baza noclegowa Miejsca noclegowe w turystycznych obiektach noclegowych
 • Miejsca noclegowe w turystycznych obiektach noclegowych
Rozwiń grupowanie
 • msc.
Zmienna ilościowa
 • 31 lipca