Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
B-09 - sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Lokalizacja budynku (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, ) Zmienna adresowa
 • miesiąc
3 Efekty budownictwa Data rozpoczęcia budowy Zmienna określająca czas
 • miesiąc
4 Efekty budownictwa Data oddania do użytkowania Zmienna określająca czas
 • miesiąc
5 Efekty budownictwa Mieszkania oddane do użytkowania
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
6 Efekty budownictwa Mieszkania oddane do wykończenia przez przyszłych użytkowników
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
7 Efekty budownictwa Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania
 • m2
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
8 Efekty budownictwa Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytkowania
 • m2
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
9 Efekty budownictwa Nakłady poniesione na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
10 Efekty budownictwa Czy w budynku znajdują sie lokale użytkowe (np. przeznaczone na sklepy, biura)? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
11 Efekty budownictwa Czy w nakładach został ujęty koszt nabycia działki budowlanej? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
12 Efekty budownictwa Nakłady poniesione na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania Zmienna opisowa
 • miesiąc
13 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
14 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety