Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MG/NZ - sprawozdanie o nowych zamówieniach
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność przemysłu stoczniowego Nowe zamówienia na statki
 • Typ statków (100 GT i powyżej)
Rozwiń grupowanie
 • CGT
 • GT
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
 • rok
2 Działalność przemysłu stoczniowego Nowe zamówienia na statki na eksport
 • Typ statków (100 GT i powyżej)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • CGT
 • GT
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
 • rok
3 Działalność przemysłu stoczniowego Anulowane zamówienia na statki
 • Typ statków (100 GT i powyżej)
Rozwiń grupowanie
 • CGT
 • GT
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
 • rok
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety