Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MRPiPS-07 - sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Poszukiwanie pracy Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
 • Czas pozostawania bez pracy
 • płeć (m, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • stan na ostatni dzień półrocza
2 Poszukiwanie pracy Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
 • Czas pozostawania bez pracy
 • Grupy wieku MRPIPS-07 szerzej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • stan na ostatni dzień półrocza
3 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako bezrobotni
 • Czas pozostawania bez pracy
 • Przyczyna niepełnosprawności MRPiPS-07 (będący w ewidencji)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • stan na ostatni dzień półrocza
4 Poszukiwanie pracy Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
 • Przyczyna niepełnosprawności MRPiPS-07 (będący w ewidencji)
 • Czas pozostawania bez pracy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • stan na ostatni dzień półrocza
5 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako bezrobotni
 • Grupy wieku
 • Kategorie niepełnosprawnych bedących w ewidencji PUP jako bezrobotni
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
 • 31 grudnia
6 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Niepełnosprawni włączeni do ewidencji PUP jako bezrobotni
 • Płeć
 • Kategorie osób niepełnosprawnych włączonych do ewidencji PUP jako bezrobotni
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • półrocze
7 Poszukiwanie pracy Niepełnosprawni wyłączeni z ewidencji PUP, jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
 • Przyczyny wyłączenia niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu z ewidencji PUP
 • Wykształcenie osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w ewidencji PUP w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • półrocze
8 Poszukiwanie pracy Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
 • Kategorie niepełnosprawnych będących w ewidencji PUP jako poszukujący pracy
 • Stopień niepełnosprawności niepełnosprawnych będących w ewidencji PUP
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 30 czerwca
9 Poszukiwanie pracy Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
 • Czas pozostawania bez pracy
 • Staż pracy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
 • 31 grudnia
10 Poszukiwanie pracy Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
 • Wykształcenie
 • Czas pozostawania bez pracy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
 • 31 grudnia
11 Poszukiwanie pracy Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
 • Czas pozostawania bez pracy
 • Stopień niepełnosprawności
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 30 czerwca
12 Poszukiwanie pracy Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
 • Kwalifikacje zawodowe
 • Czas pozostawania bez pracy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
 • 31 grudnia
13 Poszukiwanie pracy Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
 • Czas pozostawania bez pracy
 • Miejsce zamieszkania
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
 • 31 grudnia
14 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako bezrobotni
 • Kwalifikacje zawodowe
 • Czas pozostawania bez pracy
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
 • 31 grudnia
15 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako bezrobotni
 • Czas pozostawania bez pracy
 • Wykształcenie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
 • 31 grudnia
16 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako bezrobotni
 • Staż pracy
 • Czas pozostawania bez pracy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
 • 31 grudnia
17 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako bezrobotni
 • Stopień niepełnosprawności
 • Czas pozostawania bez pracy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
 • 31 grudnia
18 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako bezrobotni
 • Czas pozostawania bez pracy
 • Grupy wieku
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
 • 31 grudnia
19 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako bezrobotni
 • Czas pozostawania bez pracy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
 • 31 grudnia
20 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako bezrobotni
 • Czas pozostawania bez pracy
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
 • 31 grudnia
21 Poszukiwanie pracy Niepełnosprawni wyłączeni z ewidencji PUP, jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
 • Kategorie osób niepełnosprawnych wyłączonych z ewidencji PUP w półroczu sprawozdawczym
 • Przyczyny wyłączenia niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu z ewidencji PUP
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • półrocze
22 Poszukiwanie pracy Niepełnosprawni wyłączeni z ewidencji PUP, jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
 • Stopień niepełnosprawności
 • Przyczyny wyłączenia niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu z ewidencji PUP
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • półrocze
23 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Niepełnosprawni wyłączeni z ewidencji bezrobotnych zarejestrowanych w PUP
 • Kategorie osób niepełnosprawnych bezrobotnych wyłączonych z ewidencji PUP
 • Przyczyny wyłączenia z ewidencji PUP niepełnosprawnych osób bezrobotnych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • półrocze
24 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Niepełnosprawni wyłączeni z ewidencji bezrobotnych zarejestrowanych w PUP
 • Stopień niepełnosprawności
 • Przyczyny wyłączenia z ewidencji PUP niepełnosprawnych osób bezrobotnych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • półrocze
25 Poszukiwanie pracy Niepełnosprawni włączeni do ewidencji PUP, jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
 • Stopień niepełnosprawności
 • Kategorie niepełnosprawnych włączonych do ewidencji PUP jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • półrocze
26 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Niepełnosprawni włączeni do ewidencji PUP jako bezrobotni
 • Stopień niepełnosprawności
 • Kategorie osób niepełnosprawnych włączonych do ewidencji PUP jako bezrobotni
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • półrocze
27 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako bezrobotni
 • Stopień niepełnosprawności
 • Kategorie niepełnosprawnych bedących w ewidencji PUP jako bezrobotni
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • półrocze
28 Poszukiwanie pracy Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
 • Grupy wieku
 • Kategorie niepełnosprawnych będących w ewidencji PUP jako poszukujący pracy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
 • 31 grudnia
29 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako bezrobotni
 • Płeć
 • Kategorie niepełnosprawnych bedących w ewidencji PUP jako bezrobotni
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
 • 31 grudnia
30 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Niepełnosprawni wyłączeni z ewidencji bezrobotnych zarejestrowanych w PUP
 • Przyczyny wyłączenia z ewidencji PUP niepełnosprawnych bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
 • Wykształcenie osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w ewidencji PUP w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • półrocze
31 Poszukiwanie pracy Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
 • Płeć
 • Kategorie niepełnosprawnych będących w ewidencji PUP jako poszukujący pracy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
 • 31 grudnia
32 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako bezrobotni
 • Miejsce zamieszkania
 • Czas pozostawania bez pracy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 30 czerwca
33 Poszukiwanie pracy Niepełnosprawni poszukujący pracy objęci indywidualnym planem działania (IPD)
 • Płeć
 • Kategorie niepełnosprawnych poszukujących pracy objętych indywidualnym planem działania (IPD)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • półrocze
34 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Niepełnosprawni bezrobotni objęci indywidualnym planem działania (IPD)
 • Kategorie niepełnosprawnych bezrobotnych objętych indywidualnym planem działania (IPD)
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • półrocze
35 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu niepełnosprawnych
 • Płeć
 • Kategorie niepełnosprawnych korzystających z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • stan na ostatni dzień półrocza
36 Wolne miejsca pracy zgłoszone do urzędów pracy Wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej dla niepełnosprawnych
 • Typ pracy
 • Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
Rozwiń grupowanie
 • msc.
Zmienna ilościowa
 • półrocze
37 Wolne miejsca pracy zgłoszone do urzędów pracy Wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej dla niepełnosprawnych
 • Wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej
 • Kategorie pracy
Rozwiń grupowanie
 • msc.
Zmienna ilościowa
 • półrocze
38 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Niepełnosprawni bezrobotni z ustalonym profilem pomocy
 • Płeć
 • Profile pomocy dla niepełnosprawnych bezrobotnych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • stan na ostatni dzień półrocza
39 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Wywiady z niepełnosprawnymi bezrobotnymi zakończone ustaleniem profilu pomocy
 • Płeć
 • Profile pomocy dla niepełnosprawnych bezrobotnych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • półrocze
40 Poszukiwanie pracy Niepełnosprawni wyłączeni z ewidencji PUP, jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
 • Płeć
 • Przyczyny wyłączenia niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu z ewidencji PUP
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • półrocze
41 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Niepełnosprawni wyłączeni z ewidencji bezrobotnych zarejestrowanych w PUP
 • Płeć
 • Przyczyny wyłączenia z ewidencji PUP niepełnosprawnych osób bezrobotnych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • półrocze
42 Poszukiwanie pracy Niepełnosprawni włączeni do ewidencji PUP, jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
 • Płeć
 • Kategorie niepełnosprawnych włączonych do ewidencji PUP jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • półrocze