Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
BR-01b - badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Lokalizacja miejsca zamieszkania
 • wylosowane/dobrane
Rozwiń grupowanie
 • Lokalizacja miejsca zamieszkania
Zmienna jakościowa
 • miesiąc
2 Charakterystyka gospodarstw domowych Główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego
 • wylosowane/dobrane
Rozwiń grupowanie
 • Główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego
Zmienna jakościowa
 • miesiąc
3 Dane identyfikacyjne Numer mieszkania
 • wylosowane/dobrane
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne Numer gospodarstwa w mieszkaniu Zmienna identyfikacyjna
 • miesiąc
5 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Przyczyna niepodjęcia badania
 • wylosowane/dobrane
Rozwiń grupowanie
 • przyczyny niepodjęcia badania
Zmienna jakościowa
 • miesiąc
6 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Zabezpieczenie budynku Zmienna jakościowa
 • miesiąc
7 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Sprawdził(a) - imię i nazwisko Zmienna identyfikacyjna
8 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Sporządził(a) - imię i nazwisko ankietera Zmienna identyfikacyjna
9 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Data sporządzenia / sprawdzenia Zmienna określająca czas
 • miesiąc
10 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Uwagi ankietera Zmienna opisowa
 • miesiąc
11 Charakterystyka gospodarstw domowych Realizacja badania
 • wylosowane/dobrane
Rozwiń grupowanie
 • realizacja badania
Zmienna jakościowa
 • miesiąc
12 Dane identyfikacyjne Numer ankietera Zmienna identyfikacyjna
13 Obciążenie respondentów Czas trwania wywiadu Zmienna określająca czas
 • kwartał
 • miesiąc
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
14 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Ocena stanu budynku Zmienna jakościowa
 • miesiąc
15 Cechy nieruchomości Rodzaj budynku mieszkalnego Zmienna jakościowa
 • miesiąc
16 Charakterystyka gospodarstw domowych Liczba osób w gospodarstwie domowym
 • wylosowane/dobrane
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
17 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Klasyfikacja sąsiadujących budynków
 • wylosowane/dobrane
Rozwiń grupowanie
 • Klasyfikacja sąsiadujących budynków
Zmienna jakościowa
 • miesiąc
18 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Klasyfikacja budynku
 • wylosowane/dobrane
Rozwiń grupowanie
 • Klasyfikacja budynku
Zmienna jakościowa
 • miesiąc
19 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Przyczyna odmowy
 • wylosowane/dobrane
Rozwiń grupowanie
 • przyczyna odmowy
Zmienna jakościowa
 • miesiąc