Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
BR-04 - badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Wyposażenie gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania Liczba dóbr trwałego użytkowania
 • Wybrane dobra trawałego użytkowania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
2 Rozchody gospodarstw domowych Symbol źródła pozyskania
 • klasyfikacja rozchodu-symbol
Rozwiń grupowanie
 • symbole źródła pozyskania
Zmienna jakościowa
 • kwartał
3 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Sprawdził(a) - imię i nazwisko Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne Numer ankietera Zmienna identyfikacyjna
5 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Uwagi ankietera Zmienna opisowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
6 Dane identyfikacyjne Numer gospodarstwa domowego Zmienna identyfikacyjna
7 Dane identyfikacyjne Rok badania Zmienna określająca czas
 • miesiąc
8 Rozchody gospodarstw domowych Wartość rozchodów gospodarstwa domowego
 • klasyfikacja rozchodów do badania budżetów gospodarstw domowych
 • wartość pieniężna, wartość niepieniężna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • kwartał
9 Zasobność gospodarstw domowych Wartość wszystkich nieruchomości (poza pierwszym domem / mieszkaniem)
 • nie wiem / brak odpowiedzi
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
10 Zasobność gospodarstw domowych Gromadzenie środków finansowych na cele inne niż emerytalne Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
11 Zasobność gospodarstw domowych Łączna wartość nieruchomości poza pierwszym mieszkaniem / domem Zmienna jakościowa
 • kwartał
12 Obciążenie respondentów Czas trwania wywiadu
 • czas trwania wywiadu BR-04
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • kwartał
13 Zasobność gospodarstw domowych Posiadanie pojazdów przez gospodarstwo domowe Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
14 Zasobność gospodarstw domowych Liczba pojazdów w gospodarstwie domowym
 • nie wiem / brak odpowiedzi
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
15 Zasobność gospodarstw domowych Posiadanie zadłużenia niespłaconego w terminie Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
16 Zasobność gospodarstw domowych Wartość zadłużenia niespłaconego w terminie
 • nie wiem / brak odpowiedzi
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
17 Rozchody gospodarstw domowych Korzystanie z usług wynajmowania samochodu Zmienna jakościowa
 • kwartał
18 Zasobność gospodarstw domowych Dla ilu pojazdów została podana łączna wartość?
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
19 Zasobność gospodarstw domowych Czy podana wartość dotyczy wszystkich pojazdów? Zmienna jakościowa
 • kwartał
20 Zasobność gospodarstw domowych Łączna wartość nieruchomości poza pierwszym mieszkaniem / domem Zmienna jakościowa
 • kwartał
21 Zasobność gospodarstw domowych Posiadanie konta w banku, SKOK lub innej instytucji finansowej, lokaty i rachunku oszczędnościowego, środków w funduszach inwestycyjnych, gotówki Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
22 Rozchody gospodarstw domowych Wartość rozchodów gospodarstwa domowego - opłacone kartą kredytową
 • klasyfikacja rozchodów do badania budżetów gospodarstw domowych
Rozwiń grupowanie
 • bezwymiarowy
Zmienna ilościowa
 • kwartał
23 Zasobność gospodarstw domowych Posiadanie karty kredytowej, karty sklepowej kredytowej, ujemnego salda w banku lub innej instytucji Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
24 Zasobność gospodarstw domowych Okres czasu jaki pozostał do spłaty kredytów innych niż hipoteczne
 • nie wiem / brak odpowiedzi
 • Liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
 • okres czasu spłaty kredytu inny niż hipoteczny lata/ m-c
Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
25 Zasobność gospodarstw domowych Łączna wartość kredytu / pożyczki jaka pozostała do spłaty Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
26 Zasobność gospodarstw domowych Zgromadzone środki finansowe Zmienna jakościowa
 • kwartał
27 Zasobność gospodarstw domowych Wartość zadłużenia niespłaconego w terminie Zmienna jakościowa
 • kwartał
28 Zasobność gospodarstw domowych Posiadanie kredytów innych niż hipoteczne Zmienna jakościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
29 Zasobność gospodarstw domowych Kredyty inne niż hipoteczne
 • nie wiem / brak odpowiedzi
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
30 Zasobność gospodarstw domowych Wartość kredytów innych niż hipoteczne pozostała do spłaty
 • nie wiem / brak odpowiedzi
 • Liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
31 Zasobność gospodarstw domowych Roczna stopa oprocentowania kredytów innych niż hipoteczne
 • nie wiem / brak odpowiedzi
 • Liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
32 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Data sporządzenia / sprawdzenia Zmienna określająca czas
 • miesiąc
33 Zasobność gospodarstw domowych Obecna wartość pojazdów
 • nie wiem / brak odpowiedzi
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
34 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Sporządził(a) - imię i nazwisko ankietera Zmienna identyfikacyjna