Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
BRG - badanie ruchu granicznego pojazdów i osób
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Przejście Zmienna jakościowa
 • kwartał
2 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Data badania Zmienna określająca czas
 • kwartał
3 Ruch graniczny Pojazd
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
4 Ruch graniczny N (co który liczony) Zmienna opisowa
 • kwartał
5 Ruch graniczny Liczba osób
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • kwartał
6 Ruch graniczny Do Polski / Z Polski Zmienna jakościowa
 • kwartał
7 Ruch graniczny Symbol rodzaju pojazdu Zmienna jakościowa
 • kwartał
8 Ruch graniczny Kraj Zmienna jakościowa
 • kwartał
9 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Godziny Zmienna jakościowa
 • kwartał