Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
MZ/N-1a - karta zgłoszenia nowotworu złośliwego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki zgłaszającej Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
4 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
 • miesiąc
5 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • miesiąc
6 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna jakościowa
 • miesiąc
7 Obywatelstwo, kraj urodzenia Kraj urodzenia Zmienna jakościowa
 • po rozpoznaniu choroby
8 Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko Zmienna identyfikacyjna
9 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Miejscowość, Kod pocztowy, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod TERYT gminy, Województwo, Powiat, Gmina, ) Zmienna adresowa
 • miesiąc
10 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Wykształcenie Zmienna jakościowa
 • miesiąc
11 Zachorowania, problemy zdrowotne Data rozpoznania nowotworu złośliwego Zmienna określająca czas
 • miesiąc
12 Zachorowania, problemy zdrowotne Data przyjęcia do ambulatorium Zmienna określająca czas
 • miesiąc
13 Zachorowania, problemy zdrowotne Data przyjęcia do szpitala Zmienna określająca czas
 • miesiąc
14 Zachorowania, problemy zdrowotne Data wypisu ze szpitala Zmienna określająca czas
 • miesiąc
15 Zgony Data zgonu Zmienna określająca czas
 • miesiąc
16 Zgony Miejsce zgonu Zmienna jakościowa
 • miesiąc
17 Zgony Przyczyna zgonu Zmienna jakościowa
 • miesiąc
18 Zgony Kod przyczyny zgonu (ICD10) - wyjściowy Zmienna jakościowa
 • miesiąc
19 Zgony Kod przyczyny zgonu (ICD10) - wtórny Zmienna jakościowa
 • miesiąc
20 Zgony Kod przyczyny zgonu (ICD10) - bezpośredni Zmienna jakościowa
 • miesiąc
21 Zachorowania, problemy zdrowotne Rozpoznanie kliniczne ICD-10 Zmienna jakościowa
 • miesiąc
22 Zachorowania, problemy zdrowotne Opis i lokalizacja nowotworu Zmienna opisowa
 • miesiąc
23 Zachorowania, problemy zdrowotne Rozpoznanie histopatologiczne Zmienna jakościowa
 • miesiąc
24 Zachorowania, problemy zdrowotne Typ histologiczny Zmienna opisowa
 • miesiąc
25 Zachorowania, problemy zdrowotne Kod histopatologiczny Zmienna opisowa
 • miesiąc
26 Zachorowania, problemy zdrowotne Nowotwór Zmienna jakościowa
 • miesiąc
27 Zachorowania, problemy zdrowotne Miejsce przerzutu nowotworu Zmienna jakościowa
 • miesiąc
28 Zachorowania, problemy zdrowotne Data wykrycia przerzutu w chorobie nowotworowej Zmienna określająca czas
 • miesiąc
29 Zachorowania, problemy zdrowotne Strona ciała Zmienna jakościowa
 • miesiąc
30 Zachorowania, problemy zdrowotne Kod zaawansowania TNM Zmienna jakościowa
 • po rozpoznaniu choroby
31 Zachorowania, problemy zdrowotne Kod zaawansowania TNM Zmienna jakościowa
 • po rozpoznaniu choroby
32 Zachorowania, problemy zdrowotne Kod zaawansowania TNM Zmienna jakościowa
 • po rozpoznaniu choroby
33 Zachorowania, problemy zdrowotne Kod zaawansowania TNM Zmienna jakościowa
 • po rozpoznaniu choroby
34 Zachorowania, problemy zdrowotne Inne klasyfikacje zaawansowania Zmienna jakościowa
 • miesiąc
35 Zachorowania, problemy zdrowotne Stopień zaawansowania nowotworu Zmienna jakościowa
 • miesiąc
36 Zachorowania, problemy zdrowotne Stadium zaawansowania nowotworu Zmienna jakościowa
 • miesiąc
37 Zachorowania, problemy zdrowotne Inne podstawy rozpoznania nowotworu Zmienna jakościowa
 • miesiąc
38 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczenie skojarzone Zmienna jakościowa
 • miesiąc
39 Zachorowania, problemy zdrowotne Data leczenia skojarzonego Zmienna określająca czas
 • miesiąc
40 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczenie nieskojarzone Zmienna jakościowa
 • miesiąc
41 Zachorowania, problemy zdrowotne Data leczenia nieskojarzonego Zmienna określająca czas
 • miesiąc
42 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczenie raka piersi (C50, D05) Zmienna jakościowa
 • miesiąc
43 Zachorowania, problemy zdrowotne Rodzaj leczenia Zmienna jakościowa
 • miesiąc
44 Zachorowania, problemy zdrowotne Data wypełnienia karty zgłoszenia nowotworu Zmienna określająca czas
 • po rozpoznaniu choroby
45 Dane identyfikacyjne Nr PWZ lekarza Zmienna identyfikacyjna