Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
C-02-1 - notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy „owoce” i „warzywa”), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ceny detaliczne Cena detaliczna
  • Lista reprezentantów artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy owoce i warzywa), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych
Rozwiń grupowanie
  • PLN
Zmienna ilościowa
  • miesiąc
2 Ceny detaliczne Cena detaliczna
  • Lista reprezentantów artykułów żywnościowych, napojów bezalkoholowych i alkoholowych w zakładach gastronomicznych
Rozwiń grupowanie
  • PLN
Zmienna ilościowa
  • miesiąc