Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
C-02-C - notowania cen detalicznych jednolitych w kraju i zakupywanych przez Internet
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ceny detaliczne Cena detaliczna
  • Lista reprezentantów o cenach jednolitych w kraju
Rozwiń grupowanie
  • PLN
Zmienna ilościowa
  • miesiąc
2 Ceny detaliczne Cena detaliczna
  • Lista reprezentantów zakupywanych przez Internet
Rozwiń grupowanie
  • PLN
Zmienna ilościowa
  • miesiąc