Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
NBP-NK/B - ankieta dotycząca nieruchomości komercyjnych - biur
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Nr respondenta - nadaje oddział okręgowy NBP Zmienna opisowa
 • dzień zdarzenia
2 Cechy nieruchomości Rok ostatniej modernizacji Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
3 Cechy nieruchomości Klasa budynku Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
4 Cechy nieruchomości Liczba kondygnacji użytkowych nadziemnych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
5 Cechy nieruchomości Liczba miejsc parkingowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
6 Cechy nieruchomości Udział powierzchni wspólnych w powierzchni
 • %
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
7 Obrót nieruchomościami Powierzchnia niewynajęta netto (mkw.)
 • m2
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
8 Obrót nieruchomościami Całkowita powierzchnia do wynajęcia netto (mkw.)
 • m2
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
9 Cechy nieruchomości Stan techniczny budynku (modernizacja) Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
10 Cechy nieruchomości Rok ukończenia budowy Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
11 Dane adresowe i terytorialne Lokalizacja szczegółowa nieruchomości (składowe: Numer budynku, Ulica, Miejscowość, ) Zmienna adresowa
 • dzień zdarzenia
12 Obrót nieruchomościami UWAGI dot. budynku lub czynszu Zmienna opisowa
 • dzień zdarzenia
13 Dane adresowe i terytorialne Dzielnica Zmienna opisowa
 • dzień zdarzenia
14 Cechy nieruchomości Udział powierzchni usługowo-handlowej netto
 • %
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
15 Ceny nieruchomości Koszty operacyjne działalności za miesiąc
 • bezwymiarowy
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
16 Ceny nieruchomości Waluta kosztów operacyjnych działalności za miesiąc Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
17 Ceny nieruchomości Cena transakcyjna kupna / sprzedaży nieruchomości (brutto)
 • bezwymiarowy
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
18 Ceny nieruchomości Waluta ceny transakcyjnej kupna / sprzedaży nieruchomości Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
19 Obrót nieruchomościami Data wystawienia oferty sprzedaży nieruchomości Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
20 Obrót nieruchomościami Data zawarcia transakcji kupna / sprzedaży nieruchomości Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
21 Ceny nieruchomości Wartość nieruchomości wynikająca z ostatniej wyceny
 • bezwymiarowy
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
22 Ceny nieruchomości Stopa kapitalizacji wynikająca z ostatniej wyceny
 • %
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
23 Ceny nieruchomości Waluta wartości nieruchomości wynikającej z ostatniej wyceny Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
24 Ceny nieruchomości Dzień, na który została sporządzona ostatnia wycena Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
25 Cechy nieruchomości Nazwa budynku, w którym znajduje się powierzchnia wynajęta / do wynajęcia Zmienna opisowa
 • dzień zdarzenia
26 Cechy nieruchomości Numer powierzchni / lokalu Zmienna opisowa
 • dzień zdarzenia
27 Cechy nieruchomości Wielkość poszczególnej powierzchni wynajętej / do wynajęcia
 • m2
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
28 Ceny nieruchomości Opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem powierzchni za mkw. za miesiąc
 • bezwymiarowy
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
29 Ceny nieruchomości Waluta opłat eksploatacji i utrzymania powierzchni Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
30 Ceny nieruchomości Czynsz netto obowiązujący w dniu notowania / oferowany za mkw. za miesiąc
 • bezwymiarowy
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
31 Obrót nieruchomościami Warunki najmu - długość kontraktu (lata)
 • bezwymiarowy
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
32 Cechy nieruchomości Piętro
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
33 Obrót nieruchomościami Typ usługi oferowanej przez najemcę powierzchni biurowej Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
34 Obrót nieruchomościami Branża najemcy powierzchni biurowej Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
35 Ceny nieruchomości Waluta czynszu Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
36 Obrót nieruchomościami Warunki najmu - długość okresu wolnego od czynszu (miesiące)
 • bezwymiarowy
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
37 Obrót nieruchomościami Data wystawienia oferty najmu Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
38 Obrót nieruchomościami Data zawarcia transakcji najmu lub data najnowszego aneksowania umowy najmu Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
39 Ceny nieruchomości Waloryzacja czynszu najmu powierzchni Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
40 Cechy nieruchomości Status powierzchni - wynajęta Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
41 Cechy nieruchomości Budynek zielony Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia