Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
SH SI 01 - dane dotyczące cen detalicznych towarów konsumpcyjnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ceny detaliczne Cena detaliczna
  • Informacje o towarach przekazywane przez sieci handlowe
Rozwiń grupowanie
  • PLN
Zmienna ilościowa
  • miesiąc