Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
C-04 - sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ceny producentów robót budowlanych Cena roboty budowlano-montażowej
  • cena/wartość roboty
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • miesiąc
2 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna