Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
R-05Sz - sprawozdanie o powierzchni upraw, plonach i zbiorach
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Powierzchnia upraw
 • Sposoby użytkowania łąk trwałych-powierzchnia (R-05)
 • Pokosy
 • Łąki trwałe
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
 • rok
 • 24 sierpnia
3 Zbiory upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Zapasy ziemiopłodów
 • Zapasy siana i kiszonki R-05
Rozwiń grupowanie
 • dt
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Zbiory upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Średnia jakość ogólnych zbiorów siana z łąk trwałych
 • Zbiór siana
Rozwiń grupowanie
 • Jakość zebranego siana
Zmienna jakościowa
 • rok
5 Zbiory upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Zapasy ziemiopłodów
 • Zboża-zapasy
Rozwiń grupowanie
 • dt
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
6 Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Powierzchnia upraw
 • Powierzchnia zasiewów (R-05)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
7 Plony upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Plony ziemiopłodów
 • Uprawy w I szacunku R-05
Rozwiń grupowanie
 • dt
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
8 Zbiory upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Zbiory ziemiopłodów
 • Pokosy
 • Łąki trwałe
 • Zbiory z łąk trwałych wg sposobu użytkowania
Rozwiń grupowanie
 • dt
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
 • rok
 • 24 sierpnia
9 Plony upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Plony ziemiopłodów
 • Uprawy w II szacunku R-05
Rozwiń grupowanie
 • dt
Zmienna ilościowa
 • 24 sierpnia
10 Zbiory upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Zbiory ziemiopłodów
 • Powierzchnia zasiewów (R-05)
Rozwiń grupowanie
 • dt
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Zbiory upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Zbiory ziemiopłodów przeznaczone na sprzedaż
 • Powierzchnia zasiewów (R-05)
Rozwiń grupowanie
 • dt
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych Powierzchnia zbiorów
 • Powierzchnia zasiewów (R-05)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Powierzchnia upraw
 • Uprawa grzybów jadalnych
Rozwiń grupowanie
 • m2
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Zbiory upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Zbiory ziemiopłodów
 • Uprawa grzybów jadalnych
Rozwiń grupowanie
 • dt
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
16 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety