Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
R-10M - meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Skup produktów rolnych lub leśnych Prowadzenie skupu produktów rolnych lub leśnych bezpośrednio od producentów Zmienna jakościowa
 • miesiąc
3 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Skup produktów rolnych lub leśnych Ilość skupionych produktów rolnych lub leśnych
 • Produkty rolne R-10m
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
6 Skup produktów rolnych lub leśnych Skupione produkty rolne lub leśne bez VAT
 • Produkty rolne R-10m
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
7 Skup produktów rolnych lub leśnych Skupione produkty rolne lub leśne z VAT
 • Produkty rolne R-10m
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • miesiąc