Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
R-10S - sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
2 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
3 Skup produktów rolnych lub leśnych Ilość skupionych produktów rolnych lub leśnych
 • źródło skupu R-10s(rodzaj gospodarstwa)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
4 Skup produktów rolnych lub leśnych Ilość skupionych produktów rolnych lub leśnych
 • źródło skupu R-10s(rodzaj gospodarstwa)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • II półrocze
5 Skup produktów rolnych lub leśnych Prowadzenie skupu produktów rolnych lub leśnych bezpośrednio od producentów Zmienna jakościowa
 • półrocze
6 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
7 Skup produktów rolnych lub leśnych Skupione produkty rolne lub leśne bez VAT
 • źródło skupu R-10s(rodzaj gospodarstwa)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
8 Skup produktów rolnych lub leśnych Skupione produkty rolne lub leśne z VAT
 • źródło skupu R-10s(rodzaj gospodarstwa)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • II półrocze
9 Skup produktów rolnych lub leśnych Skupione produkty rolne lub leśne z VAT
 • źródło skupu R-10s(rodzaj gospodarstwa)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
10 Skup produktów rolnych lub leśnych Skupione produkty rolne lub leśne bez VAT
 • źródło skupu R-10s(rodzaj gospodarstwa)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • II półrocze