Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
R-ZW-B - badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres gospodarstwa rolnego (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, )
 • Siedziba użytkownika/gospodarstwa
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • 1 czerwca
 • 1 grudnia
3 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Numer telefonu, Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • 1 czerwca
 • 1 grudnia
4 Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych Powierzchnia użytków rolnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 grudnia
 • 1 czerwca
5 Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych Powierzchnia gospodarstwa rolnego
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
 • 1 grudnia
6 Produkcja żywca drobiowego Ubój drobiu w gospodarstwie
 • Gatunek i kierunek użytkowania drobiu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • kg
Zmienna ilościowa
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
 • od 1 czerwca do 30 listopada
7 Produkcja i zagospodarowanie jaj Zagospodarowanie zebranych jaj kurzych
 • Kierunek wykorzystania jaj
 • Kierunek zagospodarowania jaj
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • od 28 listopada do 30 listopada
 • od 29 maja do 31 maja
8 Produkcja i zagospodarowanie jaj Zebrane jaja kurze
 • Kierunek wykorzystania jaj
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od 29 maja do 31 maja
 • od 28 listopada do 30 listopada
9 Dane identyfikacyjne Imię pierwsze użytkownika gospodarstwa rolnego Zmienna identyfikacyjna
10 Dane identyfikacyjne Imię drugie użytkownika gospodarstwa rolnego Zmienna identyfikacyjna
11 Dane identyfikacyjne Nazwisko użytkownika gospodarstwa rolnego Zmienna identyfikacyjna
12 Pogłowie zwierząt gospodarskich (bez świń) Drób
 • Gatunek i kierunek użytkowania drobiu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
 • 1 grudnia
13 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwo rolne prowadzące chów i / lub hodowlę drobiu Zmienna jakościowa
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
 • od 1 czerwca do 30 listopada
14 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwo rolne prowadzące chów i / lub hodowlę drobiu Zmienna jakościowa
 • 1 grudnia
 • 1 czerwca
15 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwo prowadzące chów i / lub hodowlę owiec Zmienna jakościowa
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
 • od 1 czerwca do 30 listopada
16 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwo prowadzące chów i / lub hodowlę owiec Zmienna jakościowa
 • 1 grudnia
 • 1 czerwca
17 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
18 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
19 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwo rolne prowadzące chów / hodowlę zwierząt gospodarskich Zmienna jakościowa
 • 1 grudnia
 • 1 czerwca
20 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwo rolne prowadzące chów / hodowlę zwierząt gospodarskich Zmienna jakościowa
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
 • od 1 czerwca do 30 listopada
21 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwo rolne prowadzące chów i / lub hodowlę bydła Zmienna jakościowa
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
 • od 1 czerwca do 30 listopada
22 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Gospodarstwo rolne prowadzące chów i / lub hodowlę bydła Zmienna jakościowa
 • 1 grudnia
 • 1 czerwca
23 Produkcja żywca wołowego Urodzenia cieląt
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
 • od 1 czerwca do 30 listopada
24 Pogłowie zwierząt gospodarskich (bez świń) Bydło
 • Wiek, pleć i kierunek użytkowania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 1 czerwca
 • 1 grudnia
25 Produkcja żywca wołowego Przychody bydła z zakupu i innych źródeł
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
 • od 1 czerwca do 30 listopada
26 Produkcja żywca wołowego Sprzedaż bydła na rzeź
 • Wiek, płeć i kierunek użytkowania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • kg
Zmienna ilościowa
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
 • od 1 czerwca do 30 listopada
27 Produkcja żywca wołowego Padnięcia bydła
 • Wiek, płeć i kierunek użytkowania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
 • od 1 czerwca do 30 listopada
28 Produkcja żywca wołowego Ubój w bydła rzeźni na zlecenie jednostki sprawozdawczej
 • Wiek, płeć i kierunek użytkowania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • kg
Zmienna ilościowa
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
 • od 1 czerwca do 30 listopada
29 Produkcja żywca wołowego Ubój cieląt w gospodarstwie
 • szt.
 • kg
Zmienna ilościowa
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
 • od 1 czerwca do 30 listopada
30 Produkcja żywca wołowego Sprzedaż bydła do dalszego chowu
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
 • od 1 czerwca do 30 listopada
31 Produkcja żywca wołowego Pozostałe rozchody bydła
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
 • od 1 czerwca do 30 listopada
32 Pogłowie zwierząt gospodarskich (bez świń) Pogłowie krów dojonych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
 • 31 maja
33 Produkcja i zagospodarowanie mleka krowiego Dzienny udój mleka krowiego
 • l
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
 • 31 maja
34 Produkcja i zagospodarowanie mleka krowiego Dzienna ilość udojonego mleka krowiego odstawionego do skupu
 • l
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
 • 31 maja
35 Produkcja i zagospodarowanie mleka krowiego Zagospodarowanie mleka krowiego pozostawionego w gospodarstwie
 • Kierunek zagospodarowania mleka krowiego
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
 • 31 maja
36 Pogłowie zwierząt gospodarskich (bez świń) Owce
 • Wiek, płeć i kierunek użytkowania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 1 grudnia
 • 1 czerwca
37 Produkcja żywca baraniego Urodzenia jagniąt
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
 • od 1 czerwca do 30 listopada
38 Produkcja żywca baraniego Przychody owiec z zakupu i z innych źródeł
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
 • od 1 czerwca do 30 listopada
39 Produkcja żywca baraniego Padnięcia owiec
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
 • od 1 czerwca do 30 listopada
40 Produkcja żywca baraniego Sprzedaż owiec na rzeź
 • Wiek, płeć i kierunek użytkowania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • kg
Zmienna ilościowa
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
 • od 1 czerwca do 30 listopada
41 Produkcja żywca baraniego Ubój owiec w rzeźni na zlecenie jednostki sprawozdawczej
 • Wiek, płeć i kierunek użytkowania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • kg
Zmienna ilościowa
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
 • od 1 czerwca do 30 listopada
42 Produkcja żywca baraniego Ubój owiec w gospodarstwie
 • Wiek, płeć i kierunek użytkowania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • kg
Zmienna ilościowa
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
 • od 1 czerwca do 30 listopada
43 Produkcja żywca baraniego Pozostałe rozchody owiec
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
 • od 1 czerwca do 30 listopada
44 Produkcja żywca baraniego Sprzedaż owiec do dalszego chowu
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
 • od 1 czerwca do 30 listopada
45 Pogłowie zwierząt gospodarskich (bez świń) Pogłowie maciorek dojonych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
 • 31 maja
46 Produkcja wełny Średni uzysk wełny od 1 owcy
 • kg
Zmienna ilościowa
 • w okresie od 1 grudnia ubiegłego roku do 31 maja
 • od 1 czerwca do 30 listopada
47 Produkcja i zagospodarowanie mleka owczego Dzienny udój mleka owczego
 • l
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
 • 31 maja
48 Produkcja i zagospodarowanie mleka owczego Dzienna ilość mleka owczego odstawiona do skupu
 • l
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
 • 31 maja
49 Produkcja i zagospodarowanie mleka owczego Zagospodarowanie mleka owczego pozostawionego w gospodarstwie
 • Kierunek zagospodarowania mleka owczego
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
 • 31 maja
50 Dane identyfikacyjne Numer gospodarstwa rolnego w operacie do badań rolniczych Zmienna identyfikacyjna
51 Cechy organizacyjno-prawne Status prawny Zmienna jakościowa
 • 1 czerwca
 • 1 grudnia
52 Dane identyfikacyjne Nazwa gospodarstwa / jednostki Zmienna identyfikacyjna
53 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
54 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Systemy utrzymania drobiu w gospodarstwie rolnym Zmienna jakościowa
 • 1 grudnia
55 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Systemy utrzymania bydła w gospodarstwie rolnym Zmienna jakościowa
 • 1 grudnia