Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
SFU-OZ - sprawozdanie statystyczne oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń działających w Polsce
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Cechy organizacyjno-prawne Przedsiębiorstwo prowadziło działalność operacyjną Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Działalność zakładów ubezpieczeń Dane finansowe zagranicznych oddziałów ubezpieczeniowych działających w Polsce - ubezpieczenia na życie
 • Wybrane pozycje sprawozdania finasowego zagranicznych oddziałów ubezpieczeniowych działających w Polsce
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Działalność zakładów ubezpieczeń Dane finansowe zagranicznych oddziałów ubezpieczeniowych działających w Polsce - pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe
 • Wybrane pozycje sprawozdania finasowego zagranicznych oddziałów ubezpieczeniowych działających w Polsce
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Działalność zakładów ubezpieczeń Koszty likwidacji szkód i windykacji regresów na udziale własnym ujęto w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych brutto w ubezpieczeniach na życie Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Działalność zakładów ubezpieczeń Koszty likwidacji szkód i windykacji regresów na udziale własnym ujęto w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych brutto - w pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
7 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
8 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
9 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Adres e-mail, Miejscowość, Numer telefonu, ) Zmienna adresowa
 • kwartał