Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
DG-1 - meldunek o działalności gospodarczej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Czas pracy Czas przepracowany
 • tys. h
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
2 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
3 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
4 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dotacje
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Parametry techniczne pojazdów drogowych Ładowność pojazdów drogowych
 • t
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
6 Obrót i nowe zamówienia w przemyśle Nowe zamówienia niekrajowe (na eksport i wywóz)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
7 Obrót i nowe zamówienia w przemyśle Nowe zamówienia niekrajowe (na eksport i wywóz) do krajów strefy euro
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
8 Obrót i nowe zamówienia w przemyśle Nowe zamówienia otrzymane
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
9 Ceny producentów wyrobów Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu
 • %
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
10 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
11 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek akcyzowy od towarów i materiałów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący w głównym miejscu pracy
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • ostatni dzień miesiąca
13 Pracujący, w tym zatrudnieni Przeciętne zatrudnienie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Produkcja budowlano-montażowa Roboty budowlane o charakterze inwestycyjnym ze sprzedażny produkcji budowlano - montażowej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Przewozy ładunków Przewozy ładunków
 • t
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
16 Przewozy pasażerów Przewozy pasażerów
 • Rodzaj przewozów
Rozwiń grupowanie
 • tys. osób
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
17 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów na eksport
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
18 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
19 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wynagrodzenia ze stosunku pracy
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
20 Komunikacja miejska Przewozy pasażerów komunikacją miejską
 • tys. osób
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
21 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
22 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (na eksport) do krajów strefy euro
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
23 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody ze sprzedaży produktów (na eksport) do krajów strefy euro
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
24 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wartość produktów wytworzonych niezaliczonych do sprzedaży
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
25 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek akcyzowy (koszty działalności)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
26 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży produktów na eksport
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
27 Sprzedaż detaliczna i hurtowa Sprzedaż detaliczna przez Internet (łącznie z podatkiem VAT)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
28 Sprzedaż detaliczna i hurtowa Sprzedaż hurtowa (łącznie z podatkiem VAT)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
29 Sprzedaż detaliczna i hurtowa Sprzedaż detaliczna towarów (łącznie z podatkiem VAT)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
30 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Występowanie znaczących zmian Zmienna jakościowa
 • miesiąc
31 Wynagrodzenia Wynagrodzenia brutto - Wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
32 Wynagrodzenia Składki na ubezpieczenia społeczne potrącane od ubezpieczonych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca kwartału
33 Produkcja budowlano-montażowa Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego